Služby občanům

 

Technické služby

Hradec nad Moravicí

příspěvková organizace

Technické služby provádí zejména údržbu městské zeleně(stromů, keřů, parků a travnatých ploch), opravy a údržbu městských (místních) komunikací (cest, silnic, chodníků cyklostezek), opravy a údržbu městského mobiliáře (vybavení pěších zón, dopravních značek, pomníků a kapliček, zábradlí, stožárů veřejného osvětlení, stožárů a zařízení městského rozhlasu atp., úklid města (zametání, odstraňování sněhu a náledí, čištění příčných stružek a kanálů, a otevřené vodní příkopy), údržba budov a dalších zařízení města (drobné opravy, výmalby, nátěry, drobné stopařské a zámečnické práce.), sběr a svoz odpadů (z akcí pořádaných městem, z míst, kde není zabezpečen svoz svozovou společností , výsyp odpadkových košů atp.)