PODZIMNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 10. listopadu 2018 se uskuteční mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu z domácností (olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, autobaterie, zářivky, sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců, zahradní chemikálie, prošlá léčiva, vyjeté motorové oleje, ředidla, lepidla, nádoby od škodlivin, ojeté pneumatiky kromě traktorových apod.). Odpad můžete bezplatně odložit na těchto stanovištích dle daného časového harmonogramu:

DOMORADOVICE 8 - 9 h u hasičské zbrojnice

JAKUBČOVICE 8 - 9 h u obchodu

ŽIMROVICE 9.30 - 10.30 h vedle Areálu dobré pohody

BOHUČOVICE 9.30 - 10.30 h u zastávky

BENKOVICE 11 - 12 h u zastávky

KAJLOVEC 11 - 12 h vedle autoservisu Fischer

HRADEC NAD MORAVICÍ 13 - 14 h ulice Pod Kalvárií a ulice Smetanova (za nádražím)

Bližší informace najdete ve vývěskách a na www.muhradec.cz.

Přerušení svozů bioodpadu

Termín posledního letošního svozu bioodpadu je v Hradci nad Moravicí a Kajlovci 29. 11. 2018, v obcích Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Jakubčovice, Filipovice a Žimrovice 21. 11. 2018. Pravidelné svozy bioodpadu začnou opět na jaře.

HŘBITOV V DOBĚ DUŠIČEK

V čase Památky zesnulých bude rozšířena otevírací doba městského hřbitova. Od pátku 26. října do neděle 4. listopadu 2018 bude hřbitov otevřen od 6 do 20 hodin.

Zimní provoz sběrného dvora

Upozorňujeme na změnu provozní doby sběrného dvora na Žižkově ulici v měsících prosinec až únor.

V říjnu a listopadu je sběrný dvůr nadále otevřen 2x týdně: středa 10 - 17 h a pátek 10 - 17 h. V měsících prosinec, leden a únor bude otevřeno pouze 1x týdně: pátek 10 - 17 h (středa zavřeno).

Děkujeme, že využíváte sběrná místa a třídíte odpad - významně tím chráníte své životní prostředí a regulujete objem běžného komunálního odpadu.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ BIOODPADU 2018

  FOTO Z ČIŠTĚNÍ PŘEČERPÁVACÍCH STANIC DNE 21. 3. 2018


Vrstva tuku vytažená z hladiny na přečerpávací stanici z ulice Písecká

Zachycený tuk s odpadem na ČOV

Přivezený odpad z tlakového vozu, který nám ucpává čerpadla


Nabídka práce – PLAVČÍK

 

Technické služby Hradec nad Moravicí přijmou plavčíka pro letní sezonu červen–srpen 2018. Pracovněprávní vztah formou dohody o provedení práce, popř. dohody o pracovní činnosti, předpokládaná mzda 100 Kč/hod., místo výkonu práce městské koupaliště v Hradci nad Moravicí.  Požadavky: věk starší 18 let, dobrý zdravotní stav, dobrý plavec, ochota absolvovat rekvalifikační kurz Plavčík u Vodní záchranné služby ČČK v Ostravě (při dohodě na dvě sezóny je tento kurz proplacen zaměstnavatelem), osvědčení o způsobilosti pro pracovní činnost plavčík výhodou. Zájemci se mohou hlásit e-mailem na tshradec@muhradec.cz, telefonicky na č. 725 666 090, nebo osobně v kanceláři Technických služeb Hradec nad Moravicí, Opavská 228.

Nedbalost nebo neznalost?

Smažená jídla k vánočním svátkům neodmyslitelně patří. Kam ale s použitým kuchyňským olejem? V mnoha domácnostech je zažitá praxe prostě ho vylít do dřezu nebo do záchodu. A právě tento krok může způsobit velké komplikace, hlavně ve vánočním období, kdy se do kanalizace dostane tuku přespříliš. Také pracovníci TS Hradec nad Moravicí zaznamenali nárůst havárií o vánočních a novoročních svátcích, kdy ve zvýšené míře vyjížděli k ucpaným čerpadlům v přečerpávacích stanicích. Potravinářské tuky a oleje, které lidé často z neznalosti doma vylévají do dřezů či toaletních mís, začnou po ochlazení tvořit v kanalizaci hrudky, ty se postupně nabalují a zachycují do sebe další nečistoty, obalují sondy, které ovládají chod čerpadel, čímž je vyřazují z provozu. S vysokými finančními náklady je také spojena likvidace tuků, které přitečou do čistírny odpadních vod. Vlivem hromadění tuků a nánosů dochází v kanalizaci ke zhoršení přístupu kyslíku do vody, což zpomaluje biologické procesy v čistírně odpadních vod.

Kam tedy s použitým kuchyňským olejem? Použitý olej skladujte zvlášť, např. do PET láhví nebo zavařovacích sklenic s víčky, které později odložte do nádoby na tříděný odpad. Speciální nádoby na třídění kuchyňských tuků najdete ve sběrném dvoře (ulice Žižkova) a v areálu technických služeb (ulice Opavská). 

Instalace vánočních stromů

Pracovníci technických služeb instalovali ve dnech 20. - 25.11.2017 šest vánočních stromů, z toho dva v Hradci a čtyři v okolních obcích. Dva z těchto stromů darovala městu paní Markéta Steuerová, které tímto děkujeme.

Na zimní sezónu bude přerušen svoz bioodpadu. Termín posledního svozu je v Hradci nad Moravicí a v Kajlovci 30. 11. 2017, v obcích Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Jakubčovice, Filipovice a Žimrovice 22. 11. 2017.