VÝŠE PLATBY ZA ULOŽENÍ STAVEBNÍ SUTI

PRONÁJEM KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

Technické služby Hradec nad Moravicí nabízí k 1. 1. 2020 dlouhodobý pronájem nebytových prostor o rozloze 44,80 m² (dvě místnosti) v budově technických služeb, Opavská 228, Hradec nad Moravicí . Prostory jsou vhodné pro kanceláře. Bližší informace získáte na tel. 725 666 090 (Roman Celta) nebo 607 786 875 (Monika Šneková), nebo osobně v kanceláři technických služeb.


VÁNOČNÍ STROMY

Technické služby Hradec nad Moravicí se tímto obracejí na občany či firmy s prosbou o darování, popř. odprodej vánočních stromů, které ve vánoční době ozdobí naše město a jeho části. Máte-li na svém pozemku strom, který plánujete pokácet, a přitom by mohl posloužit k výše uvedenému účelu, kontaktujte prosím do 30. října technické služby na tel.: 553 650 791, 725 666 090, 725 666 092 nebo na e-mail: tshradec@muhradec.cz. Strom nejprve přijedeme posoudit, zda je vhodný a zda je k němu přístup. V případě, že Váš strom bude vyhovovat, zajistíme jeho pokácení a instalaci na území města.


PODZIMNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 9. 11. 2019 se uskuteční mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu z domácností (plechovky se zbytky barev, autobaterie, zářivky, zbytky přípravků na hubení škůdců, zahradní chemikálie, prošlá léčiva, vyjeté motorové oleje, ředidla, lepidla, pneumatiky - kromě traktorových apod.). Odpad můžete bezplatně odložit v uvedených hodinách na těchto stanovištích:

DOMORADOVICE 8 - 9 h u hasičské zbrojnice

JAKUBČOVICE 8 - 9 h u obchodu

ŽIMROVICE 9.30 - 10.30 h vedle Areálu dobré pohody

BOHUČOVICE 9.30 - 10.30 h u zastávky

BENKOVICE 11 - 12 h u zastávky

KAJLOVEC 11 - 12 h vedle autoservisu Fischer

HRADEC NAD MORAVICÍ 13 - 14 h ulice Pod Kalvárií a ulice Smetanova (za nádražím)

Bližší informace najdete ve vývěskách a na www.muhradec.cz.

PŘERUŠENÍ SVOZŮ BIOODPADU

Termín posledního letošního svozu bioodpadu je v Hradci nad Moravicí a Kajlovci 28. 11. 2019, v obcích Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Jakubčovice, Filipovice, Žimrovice 20. 11. 2019. V zimním období vývoz bioodpadu neprobíhá. Jedním z důvodů je i to, že bioodpad v mrazivém počasí díky obsahu vody přimrzá ke sběrné nádobě, kterou je tak velmi problematické vyprázdnit a často dochází k jejímu poškození. Pravidelné svozy bioodpadu začnou opět na jaře.

ZIMNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA

Upozorňujeme na změnu provozní doby sběrného dvora na Žižkově ulici v zimních měsících.

Otevírací doba:

  • říjen, listopad (2 x týdně) středa a pátek 10 - 17 h
  • prosinec, leden a únor (1 x týdně) pátek 10 - 17 h (středa zavřeno)

Děkujeme, že využíváte sběrná místa a třídíte odpad - významně tím chráníte své životní prostředí a regulujete objem běžného komunálního odpadu.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme vlastníky a uživatele nemovitostí, přes jejichž pozemek vede nadzemní elektrické vedení nebo mají na pozemku umístěné sloupy veřejného osvětlení, aby pravidelně odstraňovali a oklešťovali stromoví či jiné porosty ohrožující provozování zařízení distribuční soustavy (majetek ČEZ Distribuce) a funkčnost veřejného osvětlení (majetek města Hradec nad Moravicí). Zásahy provádějte průběžně v období vegetačního klidu a podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Bližší informace společnosti ČEZ Distribuce najdete na úřední desce městského úřadu (v elektronické podobě na www.muhradec.cz/urad/uredni-deska/).

HŘBITOV V DOBĚ DUŠIČEK

V čase Památky zesnulých bude rozšířena otevírací doba městského hřbitova. Od soboty 26. října 2019 do pondělí 4. listopadu 2019 bude hřbitov otevřen od 6 do 20 hodin.

DĚKUJEME NÁVŠTĚVNÍKŮM KOUPALIŠTĚ

Technické služby Hradec nad Moravicí, provozovatel městského koupaliště, děkují návštěvníkům koupaliště za jejich přízeň v uplynulé letní sezóně. Hradecké koupaliště bylo letos otevřeno od 1. června do 1. září, a navštívilo ho 20 460 návštěvníků, což je ve srovnání s loňským tropickým létem o cca 4 650 návštěvníků méně. Letošní pokles návštěvníků je srovnatelný také s koupališti v nejbližším okolí, např. v Opavě či ve Vítkově.

Nejvíce návštěvníků zavítalo na koupaliště v červnu, přičemž nejvyšší návštěvnost sezóny jsme zaznamenali 30. 6., kdy na koupaliště přišlo 1 400 osob. V červenci a srpnu bylo počasí více proměnlivé, což mělo vliv i na teplotu vody. Např. v červenci bylo 18 dnů, kdy na koupaliště zavítalo jen minimum návštěvníků, většinou majitelů permanentek, nebo bylo koupaliště zavřeno. Kvalita vody v bazénech byla v průběhu sezóny pravidelně kontrolována hygienickou službou. Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky a i letos výsledky potvrdily výbornou kvalitu vody a splnění všech potřebných parametrů. Chtěl bych tímto poděkovat celému kolektivu zaměstnanců, který provoz koupaliště zajišťoval.

Pro příští rok připravuje město Hradec nad Moravicí některé novinky, které povedou ke zkvalitnění služeb poskytovaných na koupališti. Budeme se těšit na setkání s vámi opět v létě 2020. 

Otevírací doba sběrného dvora

Sběrný dvůr na Žižkově ulici (v areálu TG Park Ing. Tomáše Gřeška) je otevřen každou středu a pátek, vždy od 10.00 do 17.00 hodin.

Upozorňujeme občany, že po otevírací době (v 17.00 hodin) se hlavní vstupní brána do areálu TG Park automaticky uzavírá. Z tohoto důvodu nelze do sběrného dvora vjet po provozní době nebo ve dnech víkendu. Doporučujeme občanům, aby do sběrného dvora přijeli nejpozději v 16.45 hodin, a to z důvodu zajištění dostatku času na složení odpadu a opuštění areálu.

Bližší informace najdete na webových stránkách Technických služeb Hradec nad Moravicí www.tshradec.cz. V případě, že jste objevili v Hradci nad Moravicí a jeho obcích jakoukoliv závadu či problém, který spadá do kompetence technických služeb, můžete nám ho prostřednictvím našich webových stránek oznámit (záložka Hlášení závad).  

SVOZOVÝ KALENDÁŘ BIOODPADU 2019                                                      HRADEC NAD MORAVICÍ, KAJLOVEC

SVOZOVÝ KALENDÁŘ BIOODPADU 2019

BENKOVICE, BOHUČOVICE, DOMORADOVICE, JAKUBČOVICE, FILIPOVICE, ŽIMROVICE

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA


Od 1. března 2019 je sběrný dvůr opět otevřen 2x v týdnu:
středa - 10.00 - 17.00 hod.
pátek -  10.00 - 17.00 hod.