KOUPALIŠTĚ UKONČILO SEZÓNU

Od 1. září 2020 je městské koupaliště v Hradci nad Moravicí uzavřeno. Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň i v této komplikované sezóně a těšíme se na setkání v příštím roce.

 

KOUPALIŠTĚ OD PÁTKU 14. 8. 2020 OPĚT OTEVŘENO BEZ OMEZENÉHO POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ

U vstupu na koupaliště je umístěn dávkovač dezinfekce, kde si je každý návštěvník povinen dezinfikovat ruce. Další dávkovače jsou umístěny u bufetu a WC. Žádáme návštěvníky, aby dodržovali minimální rozestupy hlavně v místech, kde lze očekávat vyšší kumulaci osob (u pokladny, bufetu, WC, dětských bazénků apod.) Prosíme všechny o dodržování daných pravidel a ohleduplnost k ostatním - zodpovědným chováním chráníte nejen sebe, ale i další návštěvníky a zaměstnance.

TELEFON POKLADNA - 777 485 398

KOUPALIŠTĚ OTEVŘENO S OMEZENÍM 800 OSOB

Dle mimořádného opatření č. 18/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (ze dne 6. 8. 2020) je městské koupaliště od pátku 7. 8. 2020 otevřeno s omezením do 800 osob (v zařízení se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10m2). Z tohoto důvodu nemohou být po naplnění povolené kapacity do areálu koupaliště vpuštěni další návštěvníci. U vstupu na koupaliště je umístěn dávkovač dezinfekce, kde si je každý povinen dezinfikovat ruce. Další dávkovače jsou umístěny u bufetu a WC. Žádáme návštěvníky, aby dodržovali minimální rozestupy hlavně v místech, kde lze očekávat vyšší kumulaci osob (u pokladny, bufetu, WC, dětských bazénků apod.) Prosíme všechny o dodržování daných pravidel a ohleduplnost k ostatním - zodpovědným chováním chráníte nejen sebe, ale i další návštěvníky a zaměstnance.

TELEFON POKLADNA - 777 485 398

KOUPALIŠTĚ UZAVŘENO !!!

Vzhledem k mimořádnému opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 17. 7. 2020 dochází s okamžitou platností k uzavření městského koupaliště v Hradci nad Moravicí. Znovuotevření městského koupaliště bude záviset na tom, kdy a zda vůbec dojde k navýšení kapacity návštěvníků koupališť krajskou hygienickou stanicí.

HRADEC NAD MORAVICÍ OTEVŘE KOUPALIŠTĚ 19. ČERVNA

Městské koupaliště v Hradci nad Moravicí otevře dne 19. června 2020. Na tomto se jednomyslně shodli členové rady města s ředitelem Technických služeb. Provoz koupaliště bude probíhat za zvýšených hygienických opatření, které budou odvislé od aktuálních protiepidemiologických opatření příslušných orgánů státní správy. Omezena bude proti i maximální kapacita koupaliště.
Oproti předchozím rokům dojde k navýšení vstupného o 10 Kč. Celodenní vstupné tak bude činit 60 Kč (pro děti do 15 let 40 Kč). Zvýhodněné vstupné s příchodem po 16. hodině bude činit 40 Kč (pro děti do 15 let 30 Kč). Důvodem navýšení ceny vstupného jsou každoroční rostoucí náklady na provoz koupaliště. Vstupné bude možné uhradit jak v hotovosti, tak i nově prostřednictvím platební karty. Vzhledem k předpokládané omezené kapacitě koupaliště nebudou pro tento rok prodávány permanentky.
Žádáme zdvořile návštěvníky koupaliště, aby dodržovali návštěvní řád včetně zvýšených hygienických opatření a dbali pokynů personálu koupaliště.

Případné možné změny či aktuality lze sledovat na webových stránkách Technických služeb Hradec nad Moravicí www.tshradec.cz, kde k datu otevření bude v provozu i online kamera snímající koupaliště.

JAK TO BUDE S KOUPALIŠTĚM ?

V současné době prochází městské koupaliště přípravou na otevření a zahájení letošní koupací sezóny. Pokud nedojde k výraznému zhoršení epidemiologické situace, plánujeme otevřít koupaliště ve druhé polovině června. Pravdou je, že provozy veřejných koupališť byly zařazeny až do poslední vlny uvolnění zavedených opatření, a podmínky jejich otevření se v současné chvíli teprve vyhodnocují. Předpokládáme, že užívání bazénů bude vzhledem k dezinfekci vody a několikastupňovému čištění a za dodržení dalších hygienických opatření, bezpečné. Otázkou však zůstává maximální kapacita návštěvníků, používání sprch, toalet, převlékáren, režim provozu bufetu apod. Jelikož určitě bude omezen počet návštěvníků, nebudou v letošním roce v prodeji permanentky, a to z důvodu, že po naplnění povolené kapacity koupaliště nebude možno zajistit vstup majitelům tohoto předplaceného vstupného.

I přes všechny uvedené komplikace koupaliště na sezónu připravujeme a doufáme, že pokud nám to situace dovolí, koupaliště otevřeme a užijeme si spolu letního sluníčka. Informace o otevření koupaliště sledujte na webových stránkách Technických služeb Hradec nad Moravicí www.tshradec.cz.

O všech pro a proti otevření se rozhodne na Radě města v pondělí 1. 6. 2020


SBĚRNÝ DVŮR O STÁTNÍCH SVÁTCÍCH UZAVŘEN

V období státních svátků - pátky 1. 5. a 8. 5. 2020 bude sběrný dvůr na ulici Žižkova (areál bývalého zemědělského družstva) v Hradci nad Moravicí uzavřen.

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace přijmou zaměstnance na pozici Pracovník obsluhy sběrného dvora. Jedná se o práci na Dohodu o provedení práce nebo Dohodu o pracovní činnosti a úvazek 14 hodin týdně - středa 10.00 - 17.00 hod. a pátek 10.00 - 17.00 hod.

Zájemci se mohou hlásit v kanceláři technických služeb, nebo na tel. čísle 725 666 090 - Roman Celta

OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA

S účinností od pátku 3. 4. 2020 je sběrný dvůr na Žižkově ulici v Hradci nad Moravicí opět otevřen.

Provozní doba se nemění:

středa - 10.00 - 17.00 hod.

pátek - 10.00 - 17.00 hod.

Poslední vozidlo bude vpuštěno v 16.45 hod.

V 17 hodin se brána automaticky uzavírá.

Od středy 15. 4. 2020 je možno ve sběrném dvoře opět odevzdat stavební suť dle aktuálního ceníku. Na stavební suť jsou ve sběrném dvoře připraveny dva kontejnery. Po zaplnění těchto kontejnerů nebude v daný den stavební suť dále odebírána.

Vstup do sběrného dvora je povolen pouze s ochranou obličeje. 

Děkujeme za pochopení.

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA

Od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání je sběrný dvůr na Žižkově ulici v Hradci nad Moravicí uzavřen.
O opětovném otevření budete informováni.
Děkujeme za pochopení.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ BIOODPADU 2020

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA

Od středy 4. 3. 2020 je sběrný dvůr otevřen opět 2x týdně, a to:
ve středu a v pátek od 10.00 do 17.00 hod.

Děkujeme, že využíváte sběrná místa a třídíte odpad - významně tím chráníte své životní prostředí a regulujete objem běžného komunálního odpadu.

Na sběrný dvůr můžete odložit:

  • biologický odpad (větve, tráva, listí apod.) - zdarma
  • objemný směsný odpad (skříně, koberce apod.) - zdarma
  • stavební suť v omezeném množství (malé množství do 50 kg zdarma, nad 50 kg až přívěsný vozík za osobní automobil za poplatek 300 Kč)
  • kuchyňské oleje a tuky - zdarma

Elektroodpad sběrný dvůr neodebírá. Použité elektrozařízení můžete bezplatně odložit v areálu Technických služeb Hradec nad Moravicí, Opavská 228, a to každý pracovní den od 7.00 do 15.00 hodin (lednice, pračky, televizory, počítače apod.). Pro uplatnění zpětného odběru je nutné dodržet podmínku kompletnosti celého spotřebiče. V areálu technických služeb najdete také červený kontejner na drobný elektroodpad a baterie (kalkulačky, telefony, elektronické hračky, drobné počítačové vybavení apod.), kontejner na čisté a dále použitelné ošacení, obuv a hračky a nádobu na třídění kuchyňských olejů a tuků. 


VÝŠE PLATBY ZA ULOŽENÍ STAVEBNÍ SUTI

PRONÁJEM KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

Technické služby Hradec nad Moravicí nabízí k 1. 1. 2020 dlouhodobý pronájem nebytových prostor o rozloze 44,80 m² (dvě místnosti) v budově technických služeb, Opavská 228, Hradec nad Moravicí . Prostory jsou vhodné pro kanceláře. Bližší informace získáte na tel. 725 666 090 (Roman Celta) nebo 607 786 875 (Monika Šneková), nebo osobně v kanceláři technických služeb.


VÁNOČNÍ STROMY

Technické služby Hradec nad Moravicí se tímto obracejí na občany či firmy s prosbou o darování, popř. odprodej vánočních stromů, které ve vánoční době ozdobí naše město a jeho části. Máte-li na svém pozemku strom, který plánujete pokácet, a přitom by mohl posloužit k výše uvedenému účelu, kontaktujte prosím do 30. října technické služby na tel.: 553 650 791, 725 666 090, 725 666 092 nebo na e-mail: tshradec@muhradec.cz. Strom nejprve přijedeme posoudit, zda je vhodný a zda je k němu přístup. V případě, že Váš strom bude vyhovovat, zajistíme jeho pokácení a instalaci na území města.


PODZIMNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 9. 11. 2019 se uskuteční mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu z domácností (plechovky se zbytky barev, autobaterie, zářivky, zbytky přípravků na hubení škůdců, zahradní chemikálie, prošlá léčiva, vyjeté motorové oleje, ředidla, lepidla, pneumatiky - kromě traktorových apod.). Odpad můžete bezplatně odložit v uvedených hodinách na těchto stanovištích:

DOMORADOVICE 8 - 9 h u hasičské zbrojnice

JAKUBČOVICE 8 - 9 h u obchodu

ŽIMROVICE 9.30 - 10.30 h vedle Areálu dobré pohody

BOHUČOVICE 9.30 - 10.30 h u zastávky

BENKOVICE 11 - 12 h u zastávky

KAJLOVEC 11 - 12 h vedle autoservisu Fischer

HRADEC NAD MORAVICÍ 13 - 14 h ulice Pod Kalvárií a ulice Smetanova (za nádražím)

Bližší informace najdete ve vývěskách a na www.muhradec.cz.

PŘERUŠENÍ SVOZŮ BIOODPADU

Termín posledního letošního svozu bioodpadu je v Hradci nad Moravicí a Kajlovci 28. 11. 2019, v obcích Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Jakubčovice, Filipovice, Žimrovice 20. 11. 2019. V zimním období vývoz bioodpadu neprobíhá. Jedním z důvodů je i to, že bioodpad v mrazivém počasí díky obsahu vody přimrzá ke sběrné nádobě, kterou je tak velmi problematické vyprázdnit a často dochází k jejímu poškození. Pravidelné svozy bioodpadu začnou opět na jaře.

ZIMNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA

Upozorňujeme na změnu provozní doby sběrného dvora na Žižkově ulici v zimních měsících.

Otevírací doba:

  • říjen, listopad (2 x týdně) středa a pátek 10 - 17 h
  • prosinec, leden a únor (1 x týdně) pátek 10 - 17 h (středa zavřeno)

Děkujeme, že využíváte sběrná místa a třídíte odpad - významně tím chráníte své životní prostředí a regulujete objem běžného komunálního odpadu.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme vlastníky a uživatele nemovitostí, přes jejichž pozemek vede nadzemní elektrické vedení nebo mají na pozemku umístěné sloupy veřejného osvětlení, aby pravidelně odstraňovali a oklešťovali stromoví či jiné porosty ohrožující provozování zařízení distribuční soustavy (majetek ČEZ Distribuce) a funkčnost veřejného osvětlení (majetek města Hradec nad Moravicí). Zásahy provádějte průběžně v období vegetačního klidu a podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Bližší informace společnosti ČEZ Distribuce najdete na úřední desce městského úřadu (v elektronické podobě na www.muhradec.cz/urad/uredni-deska/).

HŘBITOV V DOBĚ DUŠIČEK

V čase Památky zesnulých bude rozšířena otevírací doba městského hřbitova. Od soboty 26. října 2019 do pondělí 4. listopadu 2019 bude hřbitov otevřen od 6 do 20 hodin.

DĚKUJEME NÁVŠTĚVNÍKŮM KOUPALIŠTĚ

Technické služby Hradec nad Moravicí, provozovatel městského koupaliště, děkují návštěvníkům koupaliště za jejich přízeň v uplynulé letní sezóně. Hradecké koupaliště bylo letos otevřeno od 1. června do 1. září, a navštívilo ho 20 460 návštěvníků, což je ve srovnání s loňským tropickým létem o cca 4 650 návštěvníků méně. Letošní pokles návštěvníků je srovnatelný také s koupališti v nejbližším okolí, např. v Opavě či ve Vítkově.

Nejvíce návštěvníků zavítalo na koupaliště v červnu, přičemž nejvyšší návštěvnost sezóny jsme zaznamenali 30. 6., kdy na koupaliště přišlo 1 400 osob. V červenci a srpnu bylo počasí více proměnlivé, což mělo vliv i na teplotu vody. Např. v červenci bylo 18 dnů, kdy na koupaliště zavítalo jen minimum návštěvníků, většinou majitelů permanentek, nebo bylo koupaliště zavřeno. Kvalita vody v bazénech byla v průběhu sezóny pravidelně kontrolována hygienickou službou. Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky a i letos výsledky potvrdily výbornou kvalitu vody a splnění všech potřebných parametrů. Chtěl bych tímto poděkovat celému kolektivu zaměstnanců, který provoz koupaliště zajišťoval.

Pro příští rok připravuje město Hradec nad Moravicí některé novinky, které povedou ke zkvalitnění služeb poskytovaných na koupališti. Budeme se těšit na setkání s vámi opět v létě 2020. 

Otevírací doba sběrného dvora

Sběrný dvůr na Žižkově ulici (v areálu TG Park Ing. Tomáše Gřeška) je otevřen každou středu a pátek, vždy od 10.00 do 17.00 hodin.

Upozorňujeme občany, že po otevírací době (v 17.00 hodin) se hlavní vstupní brána do areálu TG Park automaticky uzavírá. Z tohoto důvodu nelze do sběrného dvora vjet po provozní době nebo ve dnech víkendu. Doporučujeme občanům, aby do sběrného dvora přijeli nejpozději v 16.45 hodin, a to z důvodu zajištění dostatku času na složení odpadu a opuštění areálu.

Bližší informace najdete na webových stránkách Technických služeb Hradec nad Moravicí www.tshradec.cz. V případě, že jste objevili v Hradci nad Moravicí a jeho obcích jakoukoliv závadu či problém, který spadá do kompetence technických služeb, můžete nám ho prostřednictvím našich webových stránek oznámit (záložka Hlášení závad).