Čistírna odpadních vod

Kontakty:

Odpovědná osoba:  Roman Celta 725 666 090                                    Hlášení poruch: Vladimír Sitta 725 666 094

                                                                                             Jan Celta       725 666 095 

  Jan Stavař     725 666 096 

ČOV a kanalizace

Vlastník: Svazek obcí ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy

                https://kanalizacehradecbranka.webnode.cz

Provozovatel: Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace


Na základě smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury jsou povinny provoz zajišťovat v celém rozsahu pro Svazek obcí Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, vyjma výkaznictví a platby poplatků z provozování vodohospodářské infrastruktury dle příslušných zákonů. Tyto úkony bude zajišťovat Svazek obcí .

Odkaz na webové stránky Svazku obcí ĆOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy: https://kanalizacehradecbranka.webnode.cz

Technické služby zajišťují provoz Čistírny odpadních vod, splaškové kanalizace města Hradec nad Moravicí a obce Branka u Opavy v gravitační i tlakové části a zajišťují všechny další činnosti související s nakládáním s odpadními vodami.