Sběrný dvůr Hradec nad Moravicí,

ULICE ŽIMROVICKÁ

Telefonní kontakt přímo na sběrný dvůr - 774 653 192 (k dispozici pouze v provozní době sběrného dvora)

 Kontaktní osoba:  Roman Celta 725 666 090

                                Jiří Hanák      725 666 092

Správci sběrného dvora: 

                               Marek Černý 

                               Martin Havrlant

                               Rudolf Sosna 

Provozní doba:

ÚTERÝ

10:00 - 17:30

ČTVRTEK

SOBOTA

10:00 - 17:30

8:00 - 11:30

Ve sběrném dvoře můžete odložit:

  • biologický odpad (větve, tráva, listí apod.) - zdarma
  • objemný směsný odpad (skříně, koberce apod.) - zdarma
  • stavební suť v omezeném množství - max. jeden přívěsný vozík za osobní automobil za poplatek 1,- Kč/kg
  • kuchyňské oleje a tuky - zdarma
  • nebezpečný odpad - plechovky se zbytky barev, olejové automobilové filtry, autobaterie, zářivky, výbojky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, vyjeté motorové oleje, ředidla, mořidla, rozpouštědla, lepidla, plastové nádoby od škodlivin, olejem, vazelínou, barvami znečištěné textilie, fotochemikálie, obaly od sprejů a další nebezpečný odpad - zdarma
  • elektrozařízení (ledničky, pračky, sporáky, bojlery, televizory, počítače, vysavače, drobné elektrozařízení, apod.) - zdarma V areálu technických služeb na Opavské ulici se již elektroodpad nebude moci odložit.
  • pneumatiky - zdarma