Sběrný dvůr Hradec nad Moravicí

Zimní provoz sběrného dvora

Upozorňujeme na změnu provozní doby sběrného dvora na Žižkově ulici v měsících prosinec až únor.

V říjnu a listopadu je sběrný dvůr nadále otevřen 2x týdně: středa 10 - 17 h a pátek 10 - 17 h. V měsících prosinec, leden a únor bude otevřeno pouze 1x týdně: pátek 10 - 17 h (středa zavřeno).

Děkujeme, že využíváte sběrná místa a třídíte odpad - významně tím chráníte své životní prostředí a regulujete objem běžného komunálního odpadu.

 Kontaktní osoba:  Roman Celta 725 666 090

                                Jiří Hanák      725 666 092

Provozní doba:

STŘEDA

10:00 - 17:00

PÁTEK

10:00 - 17:00


Na sběrný dvůr můžete bezplatně odložit:

  • biologický odpad (větve, tráva, listí apod.)
  • objemný směsný odpad (skříně, koberce apod.)
  • stavební suť v omezeném množství (malé množství zdarma, přívěsný vozík za osobní automobil za poplatek 100 Kč)
  • kuchyňské oleje a tuky

Elektroodpad sběrný dvůr neodebírá. Použité elektrozařízení můžete bezplatně odložit v areálu Technických služeb Hradec nad Moravicí, Opavská 228, a to každý pracovní den od 7.00 do 15.00 hodin (lednice, pračky, televizory, počítače apod.). Pro uplatnění zpětného odběru je nutné dodržet podmínku kompletnosti celého spotřebiče. V areálu technických služeb najdete také červený kontejner na drobný elektroodpad a baterie (kalkulačky, telefony, elektronické hračky, drobné počítačové vybavení apod.), kontejner na čisté a dále použitelné ošacení, obuv a hračky a nádobu na třídění kuchyňských olejů a tuků.