Povinné informace

Návrh rozpočtu na rok 2021

 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022, 2023 v tis. Kč    

Schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled 2021 - 2022