Sběr nebezpečného odpadu

V sobotu 18. listopadu 2017 se uskuteční mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu z domácností (olejové a automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, autobaterie, zářivky, sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců, zahradní chemikálie, prošlá léčiva, vyjeté motorové oleje, ředidla, lepidla, nádoby od škodlivin, ojeté pneumatiky krom traktorových apod.)

Odpad můžete bezplatně odložit na těchto stanovištích dle časového harmonogramu:

DOMORADOVICE 8 - 9 h u hasičské zbrojnice

JAKUBČOVICE 8 - 9 h u obchodu

ŽIMROVICE 9.30 - 10.30 h vedle Areálu dobré pohody

BOHUČOVICE 9.30 - 10.30 h u zastávky

BENKOVICE 11 - 12 h u zastávky

KAJLOVEC 11 - 12 h vedle autoservisu Fisher

HRADEC NAD MORAVICÍ 13 - 14 h Pod Kalvárií a ulice Smetanova (za nádražím)

Bližší informace najdete na vývěskách a na www.muhradec.cz